Učestvujte i pomozite nam da stvorimo rodno ravnopravniji transportni sistem

Potrebni su nam zaposleni u transportnom sektoru i ljudi koji su zainteresovani za poboljšanje sistema javnog prevoza. Deljenjem Vašeg iskustva, posebno kada su u pitanju ograničenja i fasilitatori sa kojima se suočavaju žene koje koriste ili su zaposlene u transportnom sektoru, omogućićete nam da ga transformišemo u rodno ravnopravniji i pravičniji system u kom neće biti diskriminacije.

Cilj DIAMOND projekta je da se prikupe podaci o tome šta ljudi smatraju najvažnijim u oblastima korišćenja železničkih i metro usluga i odnosne infrastrukture, autonomnih vozila, sistema javnih bicikala i zapošljavanju u transportnom sektoru, sa ciljem da se poveća broj žena kao korisnika i zaposlenih u transportnom sistemu.

Ispod se nalaze linkovi za pristup upitnicima, po jedan za svaku od 4 studije slučaja: korisnici železničkih i metro usluga, autonomna vozila, system javnih bicikala i zapošljavanje. Možete da popunite više od jednog upitnika ako želite. Imajte u vidu da su svi Vaši odgovori potpuno anonimni i biće korišćeni samo u cilju istraživanja.

Zahvalni smo Vam na učestvovanju!

Upitnik o korišćenju železničkih i metro usluga

Da li koristite železničke ili metro usluge Popunite naš upitnik o javnoj transportnoj infrastrukturi!

Vaš osnovni zadatak je da uporedite i procenite različite kriterijume u odnosu na korišćenje metro ili usluga javne gradske železnice kako bi se odredile mere za povećanje broja ljudi koji koriste ovaj vid prevoza.

Ovo ispitivanje zahteva otprilike 15 minuta. Sastoji se od tri dela: društveno-demografskog upitnika koji će nam pomoći da bliže odredimo karakteristike ispitanika; pitanja o trenutnom stanju železničke infrastrukture i informacije o železničku infrastrukturu u budućnosti

Upitnik o korišćenju autonomnih vozila

Da li ste vozač ili ste zainteresovani za korišćenje autonomnih vozila? Odgovorite na pitanja iz ovog upitnika!

Vaš osnovni zadatak je da uporedite i procenite različite kriterijume u skladu sa iskustvom koje imate kao korisnik ili potencijalni korisnik autonomnih vozila, a sa ciljem da se poveća zastupljenost ovih vozila u saobraćaju.

Ovo ispitivanje zahteva otprilike 20 minuta. Sastoji se od tri dela: društveno-demografskog upitnika koji će nam pomoći da bliže odredimo karakteristike ispitanika, pitanja o polu-autonomnim vozilima i poslednjem delu koji se odnosi na potpuno autonomna vozila.  

Upitnik o sistemu javnih bicikala

Da li koristite servis javnih bicikala? Podelite sa nama Vaša iskustva!

Vaš osnovni zadatak je da uporedite i procenite različite kriterijume u skladu sa iskustvom koje imate kao korisnik usluga javnih bicikala, a sa ciljem da se odrede faktori koji utiču na povećanje broja korisnika sistema javnih bicikala.

Ovo ispitivanje zahteva otprilike 15 minuta. Sastoji se od dva dela: društveno-demografskog upitnika koji će nam pomoći da bliže odredimo karakteristike ispitanika i pitanja o trenutnom stanju sistema javnih bicikala.

Upitnik o zaposlenosti u transportnom sektoru

Da li ste trenutno ili ste bili zaposleni u transportnom sektoru? Molimo popunite upitnik!

U ovom upitniku od vas se očekuje da uporedite i procenite potrebe ljudi kao zaposlenih u transportnom sektoru, a kako bi se povećao ukupni procenat zaposlenih u ovom sektoru.

Za popunjavanje ovog upitnika biće vam potrebno oko 20 minuta. Upitnik se sastoji iz tri dela: društveno-demografskog upitnikapitanja koja se odnose na zaposlenost i pitanja čiji je cilj da se prikupe informacije o karakteristike prema njihovom uticaju na zapošljavanje u budućnosti.

ŠTA JE DIAMOND PROJEKAT?

DIAMOND je evropski projekat iz programa Horizonti 2020 čiji je cilj analiza i prevođenje prikupljenih podataka u znanje oslobođeno pristrasnosti, a koje će nam poslužiti da doprinesemo stvaranju transportnog sistema koji će biti rodno ravnopravniji i efikasniji iz perspektive polova.

Projektom se identifikuju i procenjuju specifične mere za zadovoljenje potreba i očekivanja žena kao korisnika različitih vidova prevoza i kao zaposlenih u transportnom sektoru.

DIAMOND projektom obuhvaćene su 4 studije slučaja (koje odgovaraju različitim delovima upitnika) iz perspektive polova:

  • Javna transportna infrastruktura (železnice).
  • Autonoma vozila.
  • Deljenje bicikala.
  • Zapošljavanje žena u transportnom sektoru.

Projekat je formiran od strane 14 međunarodnih i interdisciplinarnih partnera iz 10 država i obuhvata akademske institucije, transportne operatore, javna preduzeća i eksperte iz oblasti procene infrastrukturnih projekata.

Ako želite da se upoznate sa detaljima o DIAMOND projektu i očekivanim efektu rezultata ovog projekta posetite našu veb stranu.

O UPITNICIMA

Istpitivanje je sprovedeno od strane kompanija “AITEC Asesores Internacionales”, “SRL” andFundació Eurecat”.

Rezultati ispitivanja biće korišćeni za projektne izveštaje i akademske publikacije.

Mogući rizici i neprijatnosti: Ne postoje fizički, pravni ili ekonomski rizici povezani sa vašim učešćem u ovom istraživanju. Slanje popunjenog upitnika biće moguće samo ako odgovorite na sva pitanja, za svaki od scenarija koji su obuhvaćeni istraživanjem. Takođe morate da pritisnete dugme “Pošalji” kako bi vaši odgovori bili primljeni.

Nakon što pošaljete popunjen upitnik, nećete moći više da menjate i/ili zahtevate brisanje unetih podataka. Prikupljeni podaci od Vas biće korišćeni isključivo od strane DIAMOND istraživača.

Naknada: Kompenzacija za popunjavanje upitnika nije predviđena.

Dobrovoljno učestvovanje: Učestvovanje je potpuno dobrovoljno i anonimno pošto nismo u stanju da dovedemo u vezu rezultate sa učesnikom.

Kontroler podataka:

Za realizovanje ispitivanja, Eurecat koristi platformu TYPEFORM, koja predstavlja procesor podataka. TYPEFORM ne zahteva od korisnika da se registruje i odgovori su anonimni. Nakon što je upitnik popunjen, podaci uneti u upitnike biće prosleđeni AITEC-u (sa registrovanom kancelarijom na adresi: Charles Robert Darwin 20, Paterna, Valensija, Španija) sa ciljem da se izvrši segregirana analiza anonimnih odgovora.

Vaši podaci neće biti poslati drugim kompanijama, osim ako ne postoji zakonska obaveza za to. Ako se ovo desi, autorizacija će prvenstveno biti zahtevana od aktera.

Zaštita podataka: Eurecat primenjuje potrebne tehničke i organizacione bezbednosne mere koje obezbeđuju sigurnost preuzetih podataka i onemogućavaju izmenu, gubitak i/ili neovlašćeni pristup s obzirom na aktuelni tehnološi nivo, prirodu skladištenih podataka i rizike kojima su izloženi, bilo da je u pitanju ljudska aktivnost ili fizičko ili prirodno okruženje, u skladu sa odredbama važećih propisa.

Vaši odgovori biće tretirani kao strogo poverljivi, dok će anonimnost informacija biti sačuvana u bilo kom od rezultata istraživanja/publikacija u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (2016) i Aktom o zaštiti podataka (2018).

Podaci koje su učesnici u DIAMOND projektu obezbedili biće čuvani tokom perioda trajanja projektnih aktivnosti, a nakon toga biće uništeni. 

Korisnici se mogu upoznati sa gore pomenutim pravima u skladu sa odredbama važećih propisa u registrovanoj kancelariji Eurecat-a ili da ovo zahtevaju slanjem upita na elektronsku adresu dpo@eurecat.org.