Weź udział i pomóż nam zbudować system transportowy, który w większym stopniu uwzględnia potrzeby płci

Poszukujemy pracowników z sektora transportu i osób zainteresowanych ulepszeniem istniejących systemów transportu publicznego. Dzieląc się swoimi doświadczeniami, w szczególności barierami i ułatwieniami, jakie napotykają kobiety korzystające lub zatrudnione w sektorze transportu, mamy nadzieję uczynić go bardziej sprawiedliwym systemem, bez jakiejkolwiek dyskryminacji.

Projekt DIAMOND ma na celu zebranie danych dotyczących opinii ludzi na temat tego, co uważają za najważniejsze pod względem wpływu na obszary użytkowników kolei i metra oraz infrastruktury, pojazdów autonomicznych, bikesharingu oraz szans na zatrudnienie w sektorze, aby zwiększyć liczbę kobiet jako użytkowniczek oraz pracowniczek w systemie transportu.

Poniżej znajdują się linki umożliwiające dostęp do naszych ankiet po jednym dla każdego z naszych czterech przypadków użycia: użytkowniczek kolei i metra, pojazdów autonomicznych, bikesharingu oraz zatrudnienia. Jeśli chcesz, możesz wypełnić więcej niż jedną ankietę. Pamiętaj, że wszystkie Twoje odpowiedzi będą zanonimizowane i zostaną wykorzystane wyłącznie do celów badania.

Zachęcamy bardzo do wzięcia udziału w badaniu!

public transport railway survey DIAMOND

BADANIE DOTYCZĄCE KOLEI I METRA

Czy jesteś użytkowniczką/użytkownikiem usług kolejowych lub metra? Odpowiedz na naszą ankietę dotyczącą infrastruktury transportu publicznego!

Podczas ankiety zostaniesz poproszona/y o porównanie i ocenę różnych kryteriów, zgodnie z Twoim doświadczeniem w usługach publicznych metra i kolei miejskiej. Pomoże to nam  zidentyfikować środki mające na celu zwiększenie liczby osób podróżujących koleją.

Badanie trwa około 15 minut i składa się z trzech części: kwestionariusza socjodemograficznego, który pomaga nam zidentyfikować typy osób odpowiadających; pytań dotyczących aktualnego stanu infrastruktury kolejowej oraz informacji na infrastrukturę kolejową w przyszłości.

BADANIE DOTYCZĄCE POJAZDÓW AUTONOMICZNYCH

Czy jesteś kierowczynią/kierowcą lub jesteś właścicielką/właścicielem pojazdu autonomicznego? Odpowiedz na naszą ankietę!

Zostaniesz poproszona/y o porównanie i ocenę różnych kryteriów zgodnie z Twoim doświadczeniem jako użytkownika lub potencjalnego użytkownika pojazdów autonomicznych, aby zwiększyć wśród społeczeństwa akceptację korzystania z nich.

Ta ankieta potrwa około 20 minut i składa się z trzech częśc : kwestionariusza socjodemograficznego, który pomoże nam zidentyfikować typy osób odpowiadających, pytań dotyczących pojazdów półautomatycznych i ostatniej części dotyczącej pojazdów w pełni zautomatyzowanych .

ANKIETA DOTYCZĄCA USŁUG UDOSTĘPNIANIA ROWERÓW (BIKESHARING)

Czy korzystasz z usług udostępniania rowerów? Podziel się swoją opinią!

W tej ankiecie zostaniesz poproszona/y o porównanie i ocenę różnych kryteriów zgodnie z Twoim doświadczeniem jako użytkowniczki/użytkownika flot rowerowych, aby określić czynniki, które wpływają na ludzi korzystających z tych usług.

Ankieta potrwa około 15 minut i składa się z kwestionariusza socjodemograficznego, który pomoże nam zidentyfikować typy osób odpowiadających na pytania oraz pytania dotyczące stanu flot rowerowych.

BADANIE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA W SEKTORZE TRANSPORTU

Czy jesteś zawodową/zawodowym pracowniczką/pracownikiem branży transportowej? Wypowiedz się!

W tej ankiecie zostaniesz poproszona/y o porównanie i ocenę potrzeb ludzi jako pracowników w sektorze transportu, aby zwiększyć ogólny odsetek osób pracujących w tym sektorze.

Wypełnienie tej ankiety powinno zająć około 20 minut. Składa się z trzech części: kwestionariusza socjodemograficznego do wielodyscyplinarnej analizy oraz pytań związanych z sytuacją zatrudnienia i pytań w porównaj różne charakterystyki według ich wpływu na zatrudnienie w przyszłości.

CO TO JEST PROJEKT DIAMOND?

DIAMOND to europejski projekt w ramach programu Horyzont 2020, którego celem jest analiza i przekształcanie danych w konkretną wiedzę z uwzględnieniem bezstronności, aby stworzyć bardziej integracyjny i wydajny z punktu widzenia płci system transportu publicznego.

Projekt identyfikuje i ocenia konkretne środki w celu zaspokojenia potrzeb i oczekiwań kobiet jako użytkowniczek różnych rodzajów transportu i pracowniczek w całym tym sektorze.

DIAMOND analizuje 4 studia przypadków (odpowiadające różnym częściom ankiety) z perspektywy płci:

  • Infrastruktura transportu publicznego (kolej).
  • Pojazdy autonomiczne.
  • Udostępnianie rowerów.
  • Rekrutacja kobiet w sektorze transportu.

Projekt składa się z czternastu międzynarodowych i interdyscyplinarnych partnerów z dziesięciu krajów i obejmuje naukowców, przewoźników, władze publiczne i ekspertów w zakresie projektowania oceny infrastruktury.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o projekcie DIAMOND i oczekiwanym wpływie, odwiedź naszą stronę o nas strona 

O BADANIACH

Badania te są prowadzone przez AITEC Asesores Internacionales , SRL i Fundació Eurecat. Będą one wykorzystywane do raportów związanych z projektem i publikacji naukowych.

Potencjalne ryzyko i niedogodności: Nie ma żadnych fizycznych, prawnych ani ekonomicznych zagrożeń związanych z udziałem w tym badaniu. Złożenie każdej ankiety będzie możliwe tylko wtedy, gdy odpowiesz na wszystkie jej pytania, dlatego konieczne będzie wypełnienie wszystkich pytań, aby wziąć udział w każdym scenariuszu badania. Aby dołączyć odpowiedzi, musisz także nacisnąć przycisk przesyłania na końcu.

Pamiętaj jednak, że po przesłaniu ankiety możesz nie być w stanie zmienić i / lub poprosić o usunięcie wyników. Zebrane od Ciebie dane będą wykorzystywane wyłącznie przez badaczy DIAMOND.

Refundacja: Nie otrzymasz rekompensaty za udział w ankietach.

Dobrowolność udziału: udział jest całkowicie dobrowolny i anonimowy, ponieważ nie będziemy w stanie powiązać wyników z respondentem.

Administrator danych: Aby przeprowadzić te ankiety, Eurecat korzysta z platformy TYPEFORM, działającej jako procesor danych. TYPEFORM nie wymaga rejestracji użytkownika, a odpowiedzi będą anonimowe. Po zakończeniu ankiety dane przekazane za pomocą kwestionariusza zostaną przekazane AITEC (z siedzibą przy Calle Charles Robert Darwin 20, Paterna , Walencja, Hiszpania) być w stanie przeprowadzić segregowaną analizę anonimowych odpowiedzi według różnych cech profilu uczestników. 

Twoje dane nie będą przekazywane firmom zewnętrznym, chyba że istnieje prawny obowiązek. W takim przypadku najpierw zainteresowane strony zwrócą się o zezwolenie .

Ochrona danych: Eurecat wdrożył niezbędne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, które gwarantują bezpieczeństwo dostarczanych danych i zapobiegają ich zmianom, utracie, przetwarzaniu i / lub nieautoryzowanemu dostępowi, biorąc pod uwagę stan technologii, charakter przechowywanych danych i ryzyko dla który jest narażony, czy to z działania człowieka, czy ze środowiska fizycznego lub naturalnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Twoje odpowiedzi będą traktowane jako poufne, a informacje, które przekażesz, pozostaną anonimowe w wynikach badań / publikacji. Twoje dane będą zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 2016 (RODO) i ustawą o ochronie danych z 2018 r.

Dane dostarczone przez uczestników projektu DIAMOND zostaną zachowane, dopóki zobowiązania projektu będą obowiązywać, a następnie zniszczone.

Użytkownik może skorzystać z wyżej wymienionych praw, zgodnie z warunkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach, w siedzibie Eurecat lub poprosić o to, wysyłając wiadomość e-mail na adres dpo@eurecat.org .